Language of document :

2013. március 28-án benyújtott kereset - Skype kontra OHIM - British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYPE)

(T-183/13. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Skype (Dublin, Írország) (képviselők: I. Fowler Solicitor, J. Schmitt ügyvéd és J. Mellor QC)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Egyesült Királyság) és Sky IP International Ltd (Isleworth)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2013. január 30-án az R 2398/2010-4. sz. ügyben hozott határozatát;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a "SKYPE" szóvédjegy a 38. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában − 3 660 065. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő többi fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a "SKY" szóvédjegy a 9., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében − 3 203 411. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak valamennyi vitatott áru vonatkozásában helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

____________