Language of document :

Žaloba podaná dne 28. března 2013 - Skype v. OHIM - British Sky Broadcasting a Sky IP International (SKYPE)

(Věc T-184/13)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Skype (Dublin, Irsko) (zástupci: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, advokát, a J. Mellor, QC)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Spojené království) a Sky IP International Ltd (Isleworth)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. ledna 2013 ve věci R 121/2011-4;

uložil žalovanému náhradu nákladu řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka "SKYPE" - přihláška ochranné známky Společenství č. 4 521 084 pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 38 a 42

Majitelky ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka "SKY" pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 38, 41 a 42 - přihláška ochranné známky Společenství č. 3 203 411

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitce ve vztahu ke všem napadeným výrobkům a službám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009

____________