Language of document :

Kanne 28.3.2013 - Skype v. SMHV - British Sky Broadcasting and Sky IP International (SKYPE)

(Asia T-184/13)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Skype (Dublin, Irlanti) (edustajat: Solicitor I. Fowler, asianajaja J. Schmitt ja J. Mellor, QC)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuolet valituslautakunnassa: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Sky IP International Ltd (Isleworth)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.1.2013 asiassa R 121/2011-4 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ˮSKYPEˮ - yhteisön tavaramerkkihakemus nro 4 521 084 luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuolet valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Sanamerkki ˮSKYˮ luokkiin 9, 38, 41 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille - yhteisön tavaramerkki nro 3 203 411

Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

____________