Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

29. listopadu 2011

Věc F‑119/10

Roberto Di Tullio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Volno z důvodu vojenské služby – Článek 18 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Voják z povolání – Absolvování doby na velitelství – Zamítnutí“

Předmět:      Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se R. Di Tullio domáhá především zrušení rozhodnutí, kterým mu Komise zamítla poskytnout volno z důvodu vojenské služby.

Rozhodnutí:      Žaloba podaná žalobcem se zamítá. Žalobce ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Volno z důvodu vojenské služby – Vojenská služba – Pojem

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 18 první pododstavec)

Na základě čl. 18 prvního pododstavce první věty pracovního řádu ostatních zaměstnanců dočasný zaměstnanec, který je povolán k výkonu vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo cvičení záložníků nebo je povolán do jiné vojenské služby, získá volno z důvodu vojenské služby.

Situace uvedená v čl. 18 prvním pododstavci tohoto pracovního řádu se zjevně týká pouze situace, kdy je dočasný zaměstnanec povinen v rámci vnitrostátních právních předpisů týkajících se vojenské služby absolvovat v členském státě, jehož je státním příslušníkem, v časově omezeném období vojenský výcvik, například jako záložní důstojník. Tato ustanovení se naopak nemohou týkat situace, kdy je vnitrostátní úředník povinen se na konci období vyslání do orgánu Evropské unie na základě smlouvy dočasného zaměstnance vrátit do svého správního orgánu, aby tak splnil povinnosti spojené s jeho služebním postupem, ačkoli je tento úředník příslušníkem sboru, jehož členové podléhají vojenským pravidlům a disciplíně.

Dočasného zaměstnance lze kromě toho pokládat za „povolaného do jiné vojenské služby“ ve smyslu čl. 18 prvního pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců pouze v případě, pokud je povolána jedna nebo více věkových skupin, například z důvodu hrozby ozbrojeného konfliktu.

(viz body 35, 38 a 40)