Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 29ης Νοεμβρίου 2011

Υπόθεση F‑119/10

Roberto Di Tullio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Άδεια για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων – Άρθρο 18 του ΚΛΠ – Μόνιμος στρατιωτικός – Εκπλήρωση καθηκόντων στρατιωτικού διοικητή για ορισμένη περίοδο – Απόρριψη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο R. Di Tullio ζητεί, κυρίως, την ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να του χορηγήσει άδεια προς εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Έκτακτοι υπάλληλοι – Άδεια για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων – Στρατιωτική θητεία – Έννοια

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 18, εδ. 1)

Κατά το άρθρο 18, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, του ΚΛΠ, στον έκτακτο υπάλληλο που στρατεύεται για να εκπληρώσει τη νόμιμη θητεία του, καλείται να πραγματοποιήσει εναλλακτική θητεία, υποχρεούται να συμπληρώσει περίοδο στρατιωτικής εκπαίδευσης ή ανακαλείται υπό τα όπλα, παρέχεται άδεια για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Το άρθρο 18, πρώτο εδάφιο, του ΚΛΠ αφορά, προφανώς, μόνον την περίπτωση κατά την οποία έκτακτος υπάλληλος υποχρεούται, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί στρατιωτικής θητείας, να συμπληρώσει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος περιορισμένη περίοδο στρατιωτικής εκπαίδευσης, παραδείγματος χάριν ως έφεδρος αξιωματικός. Αντιθέτως, οι διατάξεις αυτές δεν είναι δυνατόν να αφορούν την περίπτωση κατά την οποία εθνικός υπάλληλος υποχρεούται, κατά το πέρας περιόδου αποσπάσεώς του στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δυνάμει συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου, να επανενταχθεί στην διοικητική του υπηρεσία για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που συνδέονται με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, έστω και αν ο εν λόγω υπάλληλος ανήκει σε σώμα τα μέλη του οποίου υπόκεινται στους στρατιωτικούς κανόνες και στη στρατιωτική πειθαρχία.

Εξάλλου, έκτακτος υπάλληλος μπορεί να θεωρηθεί ότι «ανακαλείται υπό τα όπλα» κατά την έννοια του άρθρου 18, πρώτο εδάφιο, του ΚΛΠ μόνο στην περίπτωση που ανακαλούνται μία ή περισσότερες κλάσεις ηλικίας εξαιτίας, παραδείγματος χάριν, απειλής ένοπλης σύρραξης.

(βλ. σκέψεις 35, 38 και 40)