Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

29. november 2011

Kohtuasi F‑119/10

Roberto Di Tullio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Puhkus sõjaväeteenistuseks – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 18 – Elukutseline sõjaväelane – Teenistusperiood piirkondliku sõjaväeüksuse juhina – Keeldumine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, millega R. Di Tullio palub põhiliselt tühistada otsus, millega komisjon keeldus talle andmast puhkust sõjaväeteenistuseks.

Otsus:      Jätta hageja hagi rahuldamata. Jätta kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ajutised teenistujad – Puhkus sõjaväeteenistuseks – Sõjaväeteenistus – Mõiste

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 18 esimene lõik)

Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 18 esimese lõigu kohaselt määratakse ajutisele töötajale, kes kutsutakse ajateenistusse, asendusteenistusse, õppekogunemisele või tagasi tegevteenistusse, töövabastus sõjaväeteenistuseks.

Teenistustingimuste artikli 18 esimeses lõigus ette nähtud olukord puudutab muidugi ainult olukorda, kus ajutine teenistuja peab sõjaväeteenistust puudutavate siseriiklike õigusnormide alusel olema liikmesriigis, mille kodanik ta on, piiratud ajavahemiku jooksul sõjaväeteenistuses näiteks reservohvitserina. Need sätted aga ei käsitle olukorda, kus liikmesriigi ametnik peab pärast Euroopa Liidu institutsioonides ajutise teenistuja lepingu alusel lähetuse lõppu naasma oma administratsiooni oma karjääri kulgemisega seotud kohustuste täitmiseks, isegi kui see ametnik kuulub ametkonda, mille liikmetele kehtivad sõjaväe‑eeskirjad ja ‑distsipliin.

Pealegi saab ajutist teenistujat pidada isikuks, keda „kutsutakse tagasi tegevteenistusse” muude teenistujate teenistustingimuste artikli 18 esimese lõigu tähenduses, ainult siis, kui üks või mitu vanuserühma kutsutakse tagasi näiteks relvastatud konflikti ohu korral.

(vt punktid 35, 38 ja 40)