Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2011. november 29.

F‑119/10. sz. ügy

Roberto Di Tullio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Nemzeti szolgálati szabadság – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikke – Hivatásos katona – Területi parancsnoki időszak teljesítése – Megtagadás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Di Tullio elsődlegesen a Bizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben megtagadja a nemzeti szolgálati szabadságra helyezését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. R. Di Tullio viseli az összes költséget.

Összefoglaló

Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Nemzeti szolgálati szabadság – Katonai szolgálat – Fogalom

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 18. cikk, (1) bekezdés)

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikke első bekezdésének első mondata alapján azon ideiglenes alkalmazott, akit kötelező katonai szolgálatra, alternatív szolgálatra vagy tartalékos gyakorlatra hívnak be, illetve akit katonai szolgálatra hívnak vissza, nemzeti szolgálati szabadságban részesül.

Az említett alkalmazási feltételek 18. cikkének első bekezdésében említettek nyilvánvalóan csak arra vonatkoznak, amikor valamely ideiglenes alkalmazott a katonai szolgálatra vonatkozó nemzeti szabályozás alapján az állampolgársága szerinti államban köteles egy rövidebb katonai kiképzési időszakot teljesíteni, például tartalékos tisztként. Ezzel szemben e rendelkezés nem vonatkozik arra a helyzetre, amikor egy nemzeti tisztviselőnek ideiglenes alkalmazotti szerződés alapján az európai intézményeknél teljesített kirendelési időszak leteltekor vissza kell térnie a közigazgatási szervezetrendszerébe az előmenetelével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében, még akkor sem, ha e tisztviselő olyan szervezethez tartozik, amelynek tagjai katonai szabályoknak és fegyelemnek vannak alárendelve.

Egyébiránt az ideiglenes alkalmazott csak akkor tekinthető olyannak, mint akit az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikke első bekezdésének értelmében „katonai szolgálatra hívnak vissza”, ha egy vagy több korosztályt hívnak vissza, például fegyveres konfliktus veszélye miatt.

(lásd a 35., 38. és 40. pontot)