Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 29 d.

Byla F‑119/10

Roberto Di Tullio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Atostogos nacionalinei tarnybai atlikti – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 18 straipsnis – Kadrinis kariškis – Teritorinis komandavimas per tam tikrą laikotarpį – Atsisakymas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo R. Di Tullio iš esmės prašo panaikinti sprendimą, kuriuo Komisija atsisakė jam suteikti atostogas nacionalinei tarnybai.

Sprendimas:      Atmesti ieškovo ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Atostogos nacionalinei tarnybai – Karinė tarnyba – Sąvoka

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 18 straipsnio pirma pastraipa)

Pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 18 straipsnio pirmos pastraipos pirmą sakinį atlikti karinei tarnybai, alternatyviajai tarnybai, į rezervo mokymą pašauktam arba vėl tarnauti karinėse pajėgose pašauktam laikinai priimtam tarnautojui skiriamos atostogos.

Minėtų sąlygų 18 straipsnio pirmos pastraipos pirmame sakinyje numatyta situacija yra susijusi tik su atveju, kai laikinasis tarnautojas privalo pagal nacionalinės teisės aktus dėl karinės tarybos atlikti valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra, tam tikro laikotarpio karinius mokymus, pavyzdžiui, kaip rezervo kariškis. Tačiau šios nuostatos neapima situacijos, kai nacionalinis tarnautojas per jo paskyrimo į Europos institucijas pagal laikinojo tarnautojo sutartį pakviečiamas vėl grįžti į savo administraciją tam, kad atliktų pareigas, susijusias su jo karjeros eiga, net jei šis pareigūnas priklauso organui, kurio nariams taikomos karinės taisyklės ir disciplina.

Be to, laikinasis tarnautojas gali būti laikomas „vėl tarnauti karinėse pajėgose pašauktu“, kaip tai suprantama pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 18 straipsnio pirmą pastraipą, kai šaukiama viena ar kelios amžiaus grupės dėl, pavyzdžiui, ginkluoto konflikto pavojaus.

(žr. 35, 38 ir 40 punktus)