Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2011. gada 29. novembrī

Lieta F‑119/10

Roberto Di Tullio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Atvaļinājums sakarā ar valsts militāro dienestu – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. pants – Profesionāls kareivis – Laikposma pavadīšana teritoriālā komandiera amatā – Atteikums

Priekšmets      Prasība, kura celta atbilstoši LESD 270. pantam, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru R. Di Tullio galvenokārt lūdz atcelt lēmumu, ar kuru Komisija atteicās viņam piešķirt atvaļinājumu sakarā ar valsts militāro dienestu

Nolēmums      Prasītāja celto prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Atvaļinājums sakarā ar valsts militāro dienestu – Militārais dienests – Jēdziens

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. panta pirmā daļa)

Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. panta pirmās daļas pirmo teikumu pagaidu darbiniekam, kuru iesauc militārajā dienestā, alternatīvajā dienestā vai rezervistu apmācībā vai kuru atkārtoti iesauc bruņotajos spēkos, jāpiešķir militārā dienesta atvaļinājums.

Minētās Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. panta pirmajā daļā paredzētā situācija acīmredzami attiecas vienīgi uz tādu situāciju, kurā pagaidu darbiniekam saskaņā ar valsts tiesību aktiem par militāro dienestu dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, ir jāiziet noteiktu periodu ilgas militārās apmācības, piemēram, kā rezerves virsniekam. Taču šie noteikumi neattiecas uz situāciju, kad valsts ierēdnis, beidzoties laika periodam, kurā viņš saskaņā ar pagaidu darbinieka līgumu bija norīkots darbā Eiropas iestādēs, tiek nosūtīts atpakaļ dienestā pārvaldē, lai izpildītu ar viņa karjeras attīstību saistītos pienākumus, pat ja šis ierēdnis ietilpst dienestā, uz kura biedriem attiecas militārie noteikumi un disciplīna.

Turklāt pagaidu darbinieku var uzskatīt par tādu, “kuru atkārtoti iesauc bruņotajos spēkos” Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. panta pirmās daļas izpratnē, tikai tad, ja viena vai vairākas vecuma grupas tiek iesauktas dienestā atkārtoti, piemēram, bruņota konflikta draudu dēļ.

(skat. 35., 38. un 40. punktu)