Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

29 noiembrie 2011


Cauza F‑119/10


Roberto Di Tullio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agenți temporari – Concediu pentru satisfacerea serviciului național – Articolul 18 din Regimul aplicabil celorlalți agenți – Militar profesionist – Efectuarea unei perioade la un comandament teritorial – Refuz”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CECO în temeiul articolului 106a, prin care domnul Di Tullio solicită în principal anularea deciziei prin care Comisia a refuzat plasarea sa în concediu pentru satisfacerea serviciului național

Decizia:      Respinge acțiunea reclamantului. Reclamantul suportă toate cheltuielile de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Agenți temporari – Concediu pentru satisfacerea serviciului național – Serviciu militar – Noţiune

(Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 18 primul paragraf)

Potrivit articolului 18 primul paragraf prima teză din Regimul aplicabil celorlalți agenți, beneficiază de concediu pentru satisfacerea serviciului național agentul temporar încorporat pentru efectuarea serviciului militar obligatoriu, convocat să efectueze serviciul alternativ, obligat să efectueze o perioadă de instrucție militară sau reîncorporat.

Situația menționată la articolul 18 primul paragraf din respectivul regim privește în mod evident doar situația în care un agent temporar este obligat, în temeiul legislației naționale privind serviciul militar, să efectueze în statul membru al cărui resortisant este o perioadă limitată de instrucție militară, de exemplu ca ofițer în rezervă. În schimb, aceste dispoziții nu pot viza situația în care un funcționar național este obligat, la finalul unei perioade de detașare în instituțiile europene în temeiul unui contract de agent temporar, la reintegrare în structura administrativă pentru satisfacerea unor obligații legate de derularea carierei sale, în condițiile în care acest funcționar ar aparține unui organism ai cărui membri sunt supuși normelor și disciplinei militare.

Pe de altă parte, un agent temporar nu poate fi considerat „reîncorporat” în sensul articolului 18 primul paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți decât în ipoteza în care una sau mai multe clase de vârstă sunt reîncorporate, de exemplu, din cauza unei amenințări legate de un conflict armat.

(a se vedea punctele 35, 38 și 40)