Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)


z dne 29. novembra 2011


Zadeva F‑119/10


Roberto Di Tullio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Dopust za opravljanje vojaške službe – Člen 18 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev – Poklicni vojak – Konec obdobja teritorialnega poveljevanja – Zavrnitev“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero R. Di Tullio primarno predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero mu je Komisija zavrnila dopust za opravljanje vojaške službe.

Odločitev:      Tožba tožeče stranke se zavrne. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

Uradniki – Začasni uslužbenci – Dopust za opravljanje vojaške službe – Vojaška služba – Pojem

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 18, prvi odstavek)

V skladu s členom 18, prvi odstavek, prvi stavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev začasni uslužbenec, ki je vpoklican k služenju vojaškega roka, nadomestnemu služenju ali vojaškim vajam ali ki ga ponovno vpokličejo k služenju v oboroženih silah, dobi dopust za opravljanje vojaške službe.

Primer iz člena 18, prvi odstavek, navedenih pogojev se jasno nanaša samo na primer, ko se mora začasni uslužbenec na podlagi nacionalne zakonodaje o vojaški službi v državi članici, katere državljan je, v določenem obdobju udeležiti vojaških vaj, na primer kot rezervni častnik. Nasprotno pa se te določbe ne morejo nanašati na primer, ko se mora nacionalni uradnik po izteku obdobja napotitve v evropske institucije na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo ima kot začasni uslužbenec, vrniti na svoje delovno mesto, da bi izpolnil obveznosti, povezane z razvojem njegove poklicne poti, tudi če bi ta uradnik pripadal korpusu, za katerega člane veljajo vojaška pravila in disciplina.

Poleg tega se za začasnega uslužbenca lahko šteje, da je „ponovno vpoklican k služenju v oboroženih silah“ v smislu člena 18, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, le če je vpoklican eden ali več starostnih razredov, na primer zaradi nevarnosti oboroženega spopada.

(Glej točke 35, 38 in 40.)