Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2011. november 10.

F‑110/10. sz. ügy

Denise Couyoufa

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Az Európai Bizottság tagállamokbeli képviseletei – A 2011. évi rotációs időszak – A rotáció alóli mentesítés iránti kérelem – Elfogadhatóság – Határozati tartalmú aktus – Késedelem”

Tárgy:      Az EA‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Couyoufa lényegében az Európai Bizottság tagállamokbeli képviseleteire beosztott tisztviselőkre vonatkozó rotáció alóli mentesítés iránti kérelmét elutasító, 2010. február 26‑i határozat megsemmisítését, és a kinevezésre jogosult hatóságnak 2010. február 26‑i határozat elleni felperesi panaszt elutasító, 2010. július 27‑i határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Bizottság saját költségein kívül köteles viselni a felperes részéről felmerült költségek felét. A felperes viseli saját költségeinek felét.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg – Kezdet

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új és lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Jogellenességi kifogás – Járulékos jelleg – Elfogadhatatlan alapkereset – A kifogás elfogadhatatlansága

(EUMSZ 277. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében a panasz benyújtására három hónapos határidő áll rendelkezésre, amelynek kezdő időpontja meghatározott személyre vonatkozó intézkedés esetében az az időpont, amikor az érintett személyt a határozatról értesítették, de semmiképpen sem később, mint amikor az érintett a határozatról tudomást szerzett. E határidő célja a jogi helyzetek biztonságának és világos voltának biztosítása, így az jogvesztő jellegű, és sem a felek, sem a bíróság nem térhet el attól.

(lásd a 22. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑284/09. P. sz., Meister kontra OHIM ügyben 2010. június 21‑én hozott ítéletének 25. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑72/06. sz., Verheyden kontra Bizottság ügyben 2009. április 28‑án hozott ítéletének 39. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A tisztviselőknek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése értelmében biztosított azon lehetőség, hogy kérelmezzék, hogy a kinevezésre jogosult hatóság határozatot hozzon személyükkel kapcsolatban, nem teszi lehetővé, hogy a tisztviselő figyelmen kívül hagyja a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a panasz benyújtására vagy a keresetindításra előírt jogvesztő határidőket azzal, hogy kérelmével közvetett módon megkérdőjelez egy korábbi, általa határidőben meg nem támadott határozatot. Kizárólag új és lényeges tények felmerülése indokolhatja az ilyen határozat újbóli vizsgálatára irányuló kérelem előterjesztését.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 127/84. sz., Esly kontra Bizottság ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑14/91. sz., Weyrich kontra Bizottság ügyben 1991. június 7‑én hozott ítéletének 33. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑111/06. sz., Giannopoulos kontra Tanács ügyben 2007. szeptember 20‑án hozott ítéletének 28. pontja; F‑102/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. március 25‑én hozott ítéletének 36. pontja.

3.      Az EUMSZ 277. cikk nem hoz létre önálló kereset megindítására vonatkozó jogosultságot, és arra csupán járulékosan lehet hivatkozni, valamely elfogadható kereset részeként, de maga nem képezheti kereset tárgyát. Ily módon elfogadhatatlan az olyan jogellenességi kifogás, amelyet elfogadhatatlan kereset során hoztak fel.

(lásd a 32. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑103/05. sz., Pickering kontra Bizottság ügyben 2008. április 23‑án hozott ítéletének 94. pontja, F‑112/05. sz., Bain és társai kontra Bizottság ügyben 2008. április 23‑án hozott ítéletének 96. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat, valamint; F‑134/7. és F‑8/08. sz., Adjemian és társai kontra Bizottság ügyben 2009. június 4‑én hozott ítéletének 38. pontja.