Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 10 d.

Byla F‑110/10

Denise Couyoufa

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Europos Komisijos atstovybės valstybėse narėse – 2011 m. rotacijos procedūra – Prašymas netaikyti rotacijos – Priimtinumas – Sprendžiamosios apimties aktas – Vėlavimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo D. Couyoufa iš esmės prašo panaikinti 2010 m. vasario 26 d. sprendimą, kuriuo atmestas jos prašymas netaikyti rotacijos, taikomos pareigūnams, paskirtiems į Komisijos atstovybes valstybėse narėse, ir 2010 m. liepos 27 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti skundą dėl 2010 m. vasario 26 d. sprendimo.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Komisija padengia savo ir pusę ieškovės bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Imperatyvus pobūdis – Eigos pradžia

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas ir esminis faktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Papildomasis pobūdis – Nepriimtinas pagrindinis ieškinys – Prieštaravimo nepriimtinumas

(SESV 277 straipsnis)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį skundą reikia pateikti per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą atitinkamam asmeniui dienos, bet ne vėliau kaip nuo tos dienos, kai jis tokį pranešimą gavo, jei priemonė yra skirta konkrečiam asmeniui. Šis terminas yra imperatyvus ir šalys bei teismas turi jo laikytis, nes jis buvo nustatytas siekiant užtikrinti teisinių situacijų aiškumą ir saugumą.

(žr. 22 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. birželio 21 d. Nutarties Meister prieš VRDT, T‑284/09 P, 25 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. balandžio 28 d. Sprendimo Verheyden prieš Komisiją, F‑72/06, 39 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Nors pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį kiekvienas pareigūnas gali prašyti Paskyrimų tarnybos priimti dėl jo sprendimą, ši galimybė neleidžia minėtam pareigūnui nesilaikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytų imperatyvių skundo ir ieškinio pateikimo terminų savo prašyme ginčijant ankstesnį sprendimą, kurio jis neginčijo per nustatytą terminą. Tik naujų esminių faktų egzistavimas gali pateisinti prašymo peržiūrėti tokį sprendimą pateikimą.

(žr. 27 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Esly prieš Komisiją, 127/84, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. birželio 7 d. Nutarties Weyrich prieš Komisiją, T‑14/91, 33 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Giannopoulos prieš Tarybą, F‑111/06, 28 punktas; 2010 m. kovo 25 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑102/08, 36 punktas.

3.      SESV 277 straipsniu nesuteikiama teisė pareikšti atskirą ieškinį, juo galima remtis tik papildomai priimtiname ieškinyje ir jis negali būti ieškinio dalykas. Taigi neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas nepriimtinas, kai jis pareikštas nepriimtiname ieškinyje.

(žr. 32 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 23 d. Sprendimo Pickering prieš Komisiją, F‑103/05, 94 punktas; 2008 m. balandžio 23 d. Sprendimo Bain ir kt. prieš Komisiją, F‑112/05, 96 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2009 m. birželio 4 d. Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją, F‑134/07 ir F‑8/08, 38 punktas.