Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 28 d.

Byla F‑6/11

M

prieš

Europos vaistų agentūrą (EMA)

„Viešoji tarnyba – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. prašo priteisti iš Europos vaistų agentūros (EMA) kompensaciją už žalą, esą patirtą dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinių priimtinumas – Nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo pateikimas – Teismo teisė priimti nutartį pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnį

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Nelaimingas atsitikimas darbe – Fiksuoto dydžio išmoka pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus – Papildomos kompensacijos prašymas pagal bendrąją teisę – Priimtinumas – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis ir 90 straipsnio 1 dalis)

1.      Net ir tuo atveju, kai atsakovas atskiru dokumentu pateikia nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, Tarnautojų teismas turi teisę, jei ieškinio nepriimtinumas jam atrodo akivaizdus, priimti nutartį pagal Procedūros reglamento 76 straipsnį.

(žr. 12 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 25 d. Nutarties Soerensen Ferraresi prieš Komisiją, F‑5/09, 14 punktas.

2.      Per nelaimingą atsitikimą nukentėjęs tarnautojas turi teisę prašyti administracijos papildomos kompensacijos, kai mano, kad administracija yra atsakinga už nelaimingą atsitikimą pagal bendrąją teisę ir kai Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsniu sukurta sistema neleidžia gauti tinkamos kompensacijos. Tačiau tokiu atveju administracinė procedūra, kurios turi laikytis tarnautojas, kad gautų tokią papildomą kompensaciją, turi būti pradėta pateikiant prašymą, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, išmokėti papildomą išmoką žalai atlyginti ir prireikus tęsiama pateikiant skundą dėl sprendimo atmesti prašymą.

(žr. 14 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. spalio 8 d. Sprendimo Leussink prieš Komisiją, 169/83 ir 136/84, 13 punktas.