Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 28. septembrī


Lieta F‑6/11


M

pret

Eiropas Zāļu aģentūru (EMA)

Civildienests – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzami nepieņemama prasība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru M lūdz piespriest Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) atlīdzināt kaitējumu, kas viņam esot nodarīts saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Prasību pieņemamība – Iebildes par nepieņemamību iesniegšana – Tiesas tiesības izdot rīkojumu, pamatojoties uz Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pantu

(Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pants)

2.      Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījums darbā – Pamatatlīdzības kompensācija saskaņā ar Civildienesta noteikumiem – Prasība par papildu kompensāciju saskaņā ar vispārējām tiesībām – Pieļaujamība – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 73. pants un 90. panta 1. punkts)

1.      Pat ja atbildētājs ar atsevišķu dokumentu ir izvirzījis iebildi par nepieņemamību, Civildienesta tiesa var brīvi izdot rīkojumu, pamatojoties uz tās Reglamenta 76. pantu, ja prasības nepieņemamība tai šķiet acīmredzama.

(skat. 12. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2009. gada 25. novembris, F‑5/09 Soerensen Ferraresi/Komisija, 14. punkts.

2.      Darbinieks, kas ir cietis nelaimes gadījumā, ir tiesīgs lūgt no administrācijas papildu atlīdzību, ja viņš uzskata, ka administrācija saskaņā ar vispārējām tiesībām ir atbildīga par nelaimes gadījumu un ja atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam noteiktā sistēma neļauj sniegt pienācīgu atlīdzību. Tomēr šādā gadījumā administratīvajam procesam, kurš ir jāievēro darbiniekam, lai viņš saņemtu šādu papildu atlīdzību, ir jāsākas ar pieteikuma iesniegšanu Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta nozīmē, ar kuru tiek lūgta papildu atlīdzība, un tam vajadzības gadījumā ir jāturpinās ar sūdzību pret lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums.

(skat. 14. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1986. gada 8. oktobris, 169/83 un 136/84 Leussink/Komisija, 13. punkts.