Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. septembra 2011

Zadeva F‑6/11

M

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMA)

„Javni uslužbenci – Odškodninska tožba – Očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero M predlaga, naj se Evropski agenciji za zdravila (EMA) naloži plačilo odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi nesreče pri delu.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost tožbe – Vložitev ugovora nedopustnosti – Svoboda sodišča, da sprejme sklep na podlagi člena 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Uradniki – Socialna varnost – Nesreča pri delu – Pavšalna odškodnina na podlagi ureditve iz Kadrovskih predpisov – Dodatni odškodninski zahtevek na podlagi splošnega prava – Dopustnost – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 73 in 90(1))

1.      Tudi v primeru ugovora nedopustnosti, ki ga tožena stranka uveljavlja z ločenim aktom, lahko Sodišče za uslužbence, če se mu zdi nedopustnost tožbe očitna, svobodno sprejme sklep na podlagi člena 76 svojega poslovnika

(Glej točko 12.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 25. november 2009, Soerensen Ferraresi proti Komisiji, F‑5/09, točka 14.

2.      Uradnik, ki je žrtev nesreče pri delu, lahko od uprave zahteva dodatno odškodnino, kadar meni, da je uprava po običajnem pravu odgovorna za nesrečo in da ureditev, uvedena s členom 73 Kadrovskih predpisov, ne omogoča ustrezne odškodnine. Vendar se mora v takem primeru upravni postopek, v skladu s katerim mora ravnati uslužbenec, da prejme tako dodatno odškodnino, začeti z vložitvijo zahteve v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov za pridobitev dodatne odškodnine in se po potrebi nadaljevati s pritožbo zoper odločbo o zavrnitvi zahteve.

(Glej točko 14.)

Napotitev na:

Sodišče: 8. oktober 1986, Leussink proti Komisiji, 169/83 in 136/84, točka 13.