Language of document :

Talan väckt den 26 april 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-37/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Olafs (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) beslut om att avslå sökandens ansökan om förlängning av anställningsavtalet, efter att personaldomstolen ogiltigförklarat detta beslut genom dom, och talan om ersättning för den ideella och ekonomiska skada sökanden anser sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 8 augusti 2012 om att avslå sökandens ansökan om förlängning av anställningsavtalet,

om nödvändigt, ogiltigförklara det tysta avslaget av den 12 augusti 2010 på sökandens ansökan om förlängning av anställningsavtalet, för den händelse att dess ogiltigförklaring har ifrågasatts inom ramen för ett överklagande till Europeiska unionens tribunal,

om nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 17 januari 2013 om att avslå sökandens klagomål av den 21 september 2012,

bevilja sökanden en summa motsvarande skillnaden mellan den lön sökanden hade haft om avtalet som tillfälligt anställd hos Olaf förlängts i fyra år och den lön sökanden har sedan maj 2011 (med beaktande av sökandens pensionsrättigheter och normala karriärsutveckling) som ersättning för den ekonomiska skada sökanden lidit,

ersätta den ekonomiska skada som sökanden lidit genom att ha förlorat möjligheten att erhålla en tillsvidareanställning, vilken fastställts till 250 000 euro i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och provisoriskt,

bevilja sökanden en summa av 10 000 euro, vilken fastställts i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och provisoriskt, som ersättning för den ideella skada sökanden har lidit, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.