Language of document :

16. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-35/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

Tunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9;

tühistada 28. septembri ja 4. oktoobri 2012. aasta otsused enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta nende õiguste Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi ülekandmise raames 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.