Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 16. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-35/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu ieskaitīt pensijas tiesības, kuras ir iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, piemērojot jaunos 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgos īstenošanas noteikumus

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgo īstenošanas noteikumu 9. pantu;

atcelt 2012. gada 28. septembra un 4. oktobra lēmumus ieskaitīt pensijas tiesības, kuras prasītājs ir ieguvis pirms sava dienesta uzsākšanas, pārskaitot tās saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu pensiju programmu, piemērojot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgos īstenošanas noteikumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.