Language of document :

Tožba, vložena 16. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-35/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o ugotovitvi, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe pri Komisiji, opravi na podlagi novih splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom nezakonit;

odločbi z dne 28. septembra in 4. oktobra 2012 o ugotovitvi, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred nastopom službe, v okviru prenosa teh pravic v pokojninski sistem institucij Evropske unije opravi na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011, naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.