Language of document :

21. mail 2013 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-48/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja 2011. aasta hindamisaruanne.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2011. aasta hindamisaruanne, mida viimistleti ja muudeti ametisse nimetava asutuse 18. juuli 2012. aasta ja 29. jaanuari 2013. aasta otsustega;

tühistada ametisse nimetava asutuse 29. jaanuari 2013. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitaud kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.