Language of document :

Kanne 21.5.2013 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-48/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajaa koskevan vuoden 2011 arviointikertomuksen kumoaminen

Vaatimukset

Kantajaa koskeva vuoden 2011 arviointikertomus, sellaisena kuin se on viimeisteltynä ja muutettuna nimittävän viranomaisen 18.7.2012 ja 29.1.2013 tekemillä päätöksillä, on kumottava

nimittävän viranomaisen 29.1.2013 tekemä päätös, jolla hylättiin henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tehty valitus, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.