Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 21. maijā – ZZ/Parlaments

(lieta F-48/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – C. Bernard-Glanz, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītājas novērtējuma ziņojumu 2011. gadam

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas novērtējuma ziņojumu 2011. gadam, tā galīgajā versijā ar grozījumiem, kuri izdarīti ar iecēlējinstitūcijas 2012. gada 18. jūlija un 2013. gada 29. janvāra lēmumiem;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2013. gada 29. janvāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība, kura tika iesniegta atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.