Language of document :

Beroep ingesteld op 21 mei 2013 – ZZ / Parlement

(Zaak F-48/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Bernard-Glanz, advocaat)

Verwerende partij Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoeksters beoordelingsrapport over 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoeksters beoordelingsrapport over 2011, zoals afgerond en gewijzigd bij de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag van 18 juli 2012 en 29 januari 2013;

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 29 januari 2013 tot afwijzing van de op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut ingediende klacht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.