Language of document :

Acțiune introdusă la 21 mai 2013 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-48/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a reclamantei pentru anul 2011

Concluziile reclamantei

Anularea raportului de evaluare a reclamantei pentru anul 2011, astfel cum a fost finalizat și modificat prin deciziile autorității împuternicite să facă numiri din 18 iulie 2012 și, respectiv, 29 ianuarie 2013;

anularea deciziei Autorității împuternicite să facă numiri din 29 ianuarie 2013 de respingere a reclamației formulate în conformitate cu articolul 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.