Language of document :

Tožba, vložena 21. maja 2013 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-48/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: C. Bernard-Glanz, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za leto 2011.

Predlogi tožeče stranke

Ocenjevalno poročilo tožeče stranke za leto 2011, kot je bilo finalizirano in spremenjeno z odločbami Organa, pristojnega za imenovanja z dne 18. julija 2012 in 29. januarja 2013, naj se razglasi za nično;

odločbe Organa, pristojnega za imenovanja z dne 29. januarja 2013, s katerimi je bila zavrnjena pritožba, vložena v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov, naj se razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.