Language of document :

Žaloba podaná dne 26. dubna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-38/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o provedení výpočtu bonifikace nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru na základě nových obecných prováděcích ustanovení.

Návrhová žádání žalobce

určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu je protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 18. června 2012 o bonifikaci nároků na důchod získaných žalobcem před jeho nástupem do služebního poměru v rámci jejich převodu do důchodového systému orgánů Evropské unie na základě obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.