Language of document :

Talan väckt den 26 april 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-38/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna beräkna sökandens pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänsten tillträddes och som ska tillgodoräknas denne

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 18 juni 2012 att med tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 beräkna de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan denne tillträdde sin tjänst och som ska tillgodoräknas vederbörande i samband med en överföring av pensionsrättigheterna till Europeiska unionens pensionssystem,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.