Language of document :

Žaloba podaná dne 16. dubna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-34/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/231/12, podle kterého se žalobce nepřipouští k hodnotícím zkouškám v rámci uvedeného výběrového řízení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 31. ledna 2013 o stížnosti žalobce ze dne 25. září 2012;

zrušit rozhodnutí z 28. června 2012 a 16. července 2012, v nichž bylo žalobci oznámeno, že nebude připuštěn k předvýběrové fázi zvané „Hodnotící centrum“ v rámci výběrového řízení EPSO/AD/230-231/12, kterého se účastnil;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.