Language of document :

Sag anlagt den 16. april 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-34/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Duta)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøves færdighedstests.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 31. januar 2013 vedrørende sagsøgerens klage af 25. september 2012.

Annullation af afgørelserne af 28. juni 2012 og af 16. juli 2012, hvorved sagsøgeren underrettes om, at han nægtes adgang til den første fase af udvælgelsen i det såkaldte »Assessmentcenter« i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO AD/230-231/12, hvori han deltager.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.