Language of document :

16. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-34/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat R. Duta)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/231/12 komisjoni otsus mitte lubada hagejat selle konkursi katsetele.

Hageja nõuded

tühistada 31. jaanuari 2013. aasta otsus, mis tehti hageja 25. septembri 2012. aasta kaebuse kohta;

tühistada 28. juuni 2012. aasta otsus ja 16. juuli 2012. aasta otsus, mille alusel teavitati hagejat keeldumisest lubada teda eelvaliku nn „Hindamiskeskuse” etappi konkursil EPSO/AD/230-231/12, kus hageja osales;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.