Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 16. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-34/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – R. Duta, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/231/12 atlases komisijas lēmumu par prasītāja nepielaišanu pie minētā konkursa vērtēšanas pārbaudījumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas 2013. gada 31. janvārī pieņemts par prasītāja 2012. gada 25. septembra sūdzību;

atcelt 2012. gada 28. jūnija un 2012. gada 16. jūlija lēmumus, ar kuriem prasītājam tiek paziņots par nepielaišanu par “Vērtēšanas centru” dēvētajam iepriekšējās atlases posmam EPSO/AD/230-231/12 konkursā, kurā viņš piedalījās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.