Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-34/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/231/12 o nepripustení žalobcu na skúšky daného výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 31. januára 2013 o sťažnosti z 25. septembra 2012, ktorú podal žalobca,

zrušiť rozhodnutia z 28. júna 2012 a zo 16. júla 2012, ktorými sa žalobcovi oznamuje, že nie je pripustený do fázy predbežného výberu, nazývanej „Hodnotiace centrum“ v rámci výberového konania EPSO/AD/230-231/12, na ktorom sa zúčastnil,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.