Language of document :

Talan väckt den 16 april 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-34/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprovet EPSO/AD/231/12 att neka sökanden tillträde till utvärderingstesterna för nämnda uttagningsprov.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara den beslut som antogs den 31 januari 2013 avseende sökandens klagomål av den 25 september 2012,

ogiltigförklara besluten av den 28 juni 2012 och den 16 juli 2012 genom vilka sökanden informerades om att sökanden saknade tillträde till den första urvalsomgången i det så kallade ”bedömningscentret” inom ramen för uttagningsprov EPSO/AD/230-231/12 i vilket sökanden deltog, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.