Language of document :

Acțiune introdusă la 16 mai 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-46/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii de angajare a reclamantului în calitate de agent contractual în grupa de funcţii II, formulată de DG DEVCO, şi cerere de reparare a prejudiciului material suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei, în calitate de AIIC, din 4 octombrie 2012 de a nu îl recruta pe reclamant ca agent contractual auxiliar în grupa de funcţii II;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei AIIC din 7 februarie 2013 de respingere a reclamaţiei formulate de reclamant la 19 octombrie 2012;

repararea prejudiciului material al reclamantului;

acordarea sumei de 50 000 euro, stabilită ex aequo et bono şi cu titlu provizoriu, pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.