Language of document :

Sag anlagt den 8. maj 2013 – ZZ mod EØSU

(Sag F-42/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at opsige sagsøgerens ansættelseskontrakt og påstand om erstatning af den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet den 16. oktober 2012 af EØSU’s generalsekretær i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed om opsigelse af sagsøgerens kontrakt.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 31. januar 2013, der stadfæster opsigelsen af sagsøgerens kontrakt og af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 24. april 2013 om udtrykkeligt afslag på sagsøgerens klage.

Sagsøgerens økonomiske skade erstattes.

Sagsøgerne tildeles et beløb, der efter billighed og foreløbigt er fastsat til 15 000 EUR for den lidte ikke-økonomiske skade.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at betale sagens omkostninger.