Language of document :

8. mail 2013 esitatud hagi – ZZ versus EMSK

(kohtuasi F-42/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus lõpetada hageja tööleping ning nõue hüvitada hageja poolt väidetavalt kantud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri kui lepingute sõlmimise volitusega asutuse 16. oktoobri 2012. aasta otsus lõpetada hageja tööleping;

vajadusel tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 31. jaanuari 2013. aasta otsus, millega kinnitatakse hageja lepingu lõpetamine, ning teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 24. aprilli 2013. aasta otsus, millega jäetakse sõnaselgelt hageja vaie rahuldamata;

hüvitada hagejale tekitatud varaline kahju;

maksta hagejale ex aequo et bono kindlaks määratud summa ja mittevaralise kahju eest ajutiselt 15 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.