Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 8. maijā – ZZ/EESK

(lieta F-42/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu izbeigt darba līgumu ar prasītāju un prasība atlīdzināt zaudējumus saistībā ar iespējami nodarīto mantisko un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 16. oktobra lēmumu, ko pieņēmis EESK ģenerālsekretārs kā iestāde, kura pilnvarota slēgt līgumus, izbeigt līgumu ar prasītāju;

vajadzības gadījumā atcelt iestādes, kura pilnvarota slēgt līgumus, 2013. gada 31. janvāra lēmumu, ar ko ir apstiprināta līguma izbeigšana ar prasītāju, un iestādes, kura pilnvarota slēgt līgumus, 2013. gada 24. aprīļa lēmumu, ar kuru skaidri ir noraidīta prasītāja sūdzība;

atlīdzināt prasītājam nodarīto mantisko kaitējumu;

piešķirt prasītājam summu, kas ex aequo et bono un provizoriski ir noteikta EUR 15 000 apmērā, kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.