Language of document :

Beroep ingesteld op 8 mei 2013 – ZZ / EESC

(Zaak F-42/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot beëindiging van verzoeksters arbeidsovereenkomst en verzoek om haar een vergoeding toe te kennen voor de materiële en immateriële schade die zij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 16 oktober 2012 vastgestelde besluit van de secretaris-generaal van het EESC, in zijn hoedanigheid van tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag, tot beëindiging van verzoeksters overeenkomst;

voor zover nodig. nietigverklaring van het besluit van het TAOBG van 31 januari 2013 houdende bevestiging van de beëindiging van verzoeksters overeenkomst en nietigverklaring van het besluit van het TAOBG van 24 april 2013 houdende uitdrukkelijke afwijzing van verzoeksters klacht;

vergoeding van de door verzoekster geleden materiële schade;

toekenning aan verzoekster van het ex aequo et bono en voorlopig op 15 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van de geleden immateriële schade;

verwijzing van het EESC in de kosten van de procedure.