Language of document :

Acțiune introdusă la 8 mai 2013 – ZZ/CESE

(Cauza F-42/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de reziliere a contractului de muncă al reclamantului și cerere de despăgubire a acestuia pentru prejudiciul material și moral pe care pretinde că l-a suferit

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din data de 16 octombrie 2012 adoptate de secretarul general al CESE, în calitatea sa de Autoritate abilitată să încheie contracte de muncă (AHCC), de reziliere a contractului reclamantului;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei AHCC din data de 31 ianuarie 2013 de confirmare a rezilierii contractului reclamantului și a deciziei AHCC din 24 aprilie 2013 de respingere în mod explicit a reclamației reclamantului;

repararea prejudiciului material suferit de reclamant;

acordarea în favoarea reclamantului a sumei stabilite ex aequo et bono și cu titlu provizoriu la 15 000 de euro, pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea CESE la plata cheltuielilor de judecată.