Language of document :

Tožba, vložena 8. maja 2013 – ZZ proti EESO

(Zadeva F-42/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in zahtevek za povrnitev domnevno utrpljene premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 16. oktobra 2012, ki jo se sprejel generalni sekretar EESO, v funkciji organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, o odpovedi pogodbe tožeče stranke, naj se razglasi za nično;

Podredno, odločba AHCC z dne 31. januarja 2013 o potrditvi odpovedi pogodbe tožeče stranke in odločba AHCC z dne 24. aprila 2013 o izrecni zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, naj se razglasita za nični;

povrne naj se premoženjska škoda, ki jo je utrpela tožeča stranka;

tožeči stranki naj se ex aequo et bonno začasno dodeli znesek 15.000 EUR zaradi utrpljene nepremoženjske škode;

EESO naj se naloži plačilo stroškov.