Language of document :

Kanne 8.5.2013 – ZZ v. Euroopan investointipankki

(Asia F-43/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota helmikuun 2013 palkkalaskelmaan sisältyvä päätös, jolla rajoitetaan vuosittainen palkantarkistus 1,8 prosenttiin vuodelta 2013, ja myöhemmät palkkalaskelmat. Toisaalta vaatimus tämän seurauksena velvoittaa toimielin maksamaan vahingonkorvausta väitetyistä aineellisista ja aineettomista vahingoista.

Vaatimukset

helmikuun 2013 palkkalaskelmaan sisältyvä päätös rajoittaa kantajien vuosittainen palkantarkistus 1,8 prosenttiin vuodelta 2013 ja sen seurauksena myöhempiin palkkalaskelmiin sisältyvät samankaltaiset päätökset on kumottava, minkä lisäksi vastaajan kantajille 5.2.2013 ja 15.2.2013 osoittamat ilmoitukset on kumottava tarpeellisilta osin

vastaaja on velvoitettava maksamaan jokaiselle kantajista korvauksena aineellisesta vahingosta (i) se palkasta maksamatta oleva osuus, joka vastaa vuoden 2013 palkantarkistusta, eli 1,8 prosentin korotus 1.1.2013 ja 31.12.2013 väliseltä ajalta, (ii) se palkasta maksamatta oleva osuus, joka vastaa seurauksia 1,8 prosentin suuruisen vuosittaisen palkantarkistuksen soveltamisesta tammikuusta 2014 lähtien maksettaviin palkkoihin, (iii) viivästyskorkoa palkasta maksamatta olevalle osuudelle siihen saakka, kunnes se on maksettu täysimääräisesti, siten että viivästyskoron korkokantana käytetään Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa kyseisenä aikana soveltamaa korkokantaa korotettuna kolmella prosenttiyksiköllä, ja (iv) vahingonkorvaus ostovoiman vähenemisestä siten, että vahingon määräksi arvioidaan alustavasti kunkin kantajan osalta 30 000 euroa

vastaaja on velvoitettava maksamaan jokaisella kantajista 1 000 euron korvaus aineettomasta vahingosta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.