Language of document :

Sag anlagt den 8. april 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-32/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Moyse)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på ansøgningen om udbetaling af det ubetalte restbeløb, som Kommissionen burde have betalt sagsøgeren som udtrædelsespenge

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 9. januar 2013, hvorved den afslog at imødekomme sagsøgerens ansøgning og afslog hans klage med henblik på at opnå udbetaling af det ubetalte restbeløb, som Kommissionen burde have betalt sagsøgeren på grund af hans afskedigelse efter ansøgning. Om fornødent nedlægges med søgsmålet ligeledes påstand om annullation af Kommissionens skrivelse af 13. april 2012, hvorved Kommissionen første gang tager stilling til sagsøgerens ansøgning om, at der foretages en ny beregning af det beløb, som Kommissionen skal betale sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.