Language of document :

Kanne 8.4.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-32/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Moyse)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin maksamattoman jäljellä olevan määrän, joka komission olisi pitänyt maksaa kantajalle erorahana, korvaamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

On kumottava 9.1.2013 tehty komission päätös, jolla komissio hylkäsi kantajan vaatimuksen ja valituksen, jotka koskivat maksamattoman jäljellä olevan määrän, joka komission olisi pitänyt maksaa hänelle hänen irtisanoutumisensa takia, korvaamista. Tarvittaessa kanne koskee myös 13.4.2012 päivätyn sellaisen komission kirjeen kumoamista, jossa komissio ottaa ensimmäistä kertaa kantaa kantajan vaatimukseen, joka koskee määrän, joka komission on maksettava kantajalle, uudelleenlaskemista

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.