Language of document :

Beroep ingesteld op 8 april 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-32/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: F. Moyse, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek om betaling van het niet-betaalde restant dat de Commissie verzoeker als vergoeding bij beëindiging van de dienst had moeten betalen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 9 januari 2013 waarbij zij verzoekers verzoek en zijn klacht heeft afgewezen strekkende tot betaling van het niet-betaalde restant dat de Commissie hem wegens zijn ontslag had moeten betalen. Voor zover nodig, nietigverklaring van de brief van de Commissie van 13 april 2012 waarbij zij voor het eerst een standpunt inneemt over verzoekers verzoek om herberekening van het bedrag dat de Commissie hem moet betalen;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.