Language of document :

Žaloba podaná dne 28. března 2013 – ZZ v. EMA

(Věc F-29/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí neprodloužit žalobcovu pracovní smlouvu dočasného zaměstnance a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 30. srpna 2012 neprodloužit smlouvu s žalobcem, ukončit jeho pracovněprávní vztah k 30. dubnu 2013 a uložit mu nástup na dovolenou;

zrušit rozhodnutí ze dne 26. února 2013, kterým se zamítá žádost o prodloužení smlouvy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení, jakož i povinnost zaplatit žalobci 25 000 eur z titulu morální újmy.