Language of document :

28. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-29/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

–    tühistada 30. augusti 2012. aasta otsus, mille kohaselt ei pikendatud hageja lepingut, nähti tema töösuhte lõpetamise kuupäevaks ette 30. aprill 2013 ja saadeti ta puhkusele;

tühistada 26. veebruari 2013. aasta otsus, millega jäeti lepingu pikendamise taotlus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja kostjalt, kellel tuleb tasuda hagejale 25 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks.