Language of document :

Žaloba podaná dne 29. dubna 2013 – ZZ v. Komise

(věc F-39/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (právní zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod získaných v rámci důchodového systému Společenství před nástupem do služebního poměru u Komise vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení čl. 11 odst. 2 přílohy VIII statutu ze dne 3. března 2011 (dále jen „OPU“), a zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

Návrhová žádání

Zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 24. ledna 2013 směřující k uplatnění OPU a diskontních sazeb platných v okamžiku podání jeho žádosti o převod jeho nároků na důchod;

zrušit rozhodnutí ze dne 11. července 2012, kterým byly uplatněny diskontní sazby na základě nových OPU;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.