Language of document :

20013 m. gegužės 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-50/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų B. Cambier ir A. Paternostre

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo dėl papildomos žalos atlyginimo, kurį pateikė ieškovas pagal PTN 90 straipsnio 1 dalį siekdamas gauti visos materialinės ir nematerialinės žalos, kurią jis patyrė dėl profesinės ligos ir daugybės pažeidimų, kuriais jis kaltina instituciją savo prašyme, pagrįstame PTN 73 straipsniu, atlyginimą, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimą dėl prašymo dėl papildomos žalos atlyginimo remiantis bendrąja teise ir taikytinais PTN straipsniais, kurį ieškovas pateikė 2012 m. balandžio 18 d. pagal PTN 90 straipsnio 1 dalį.

Panaikinti 2013 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimą atmesti 2012 m. spalio 25 d. ieškovo skundą pagal PTN 90 straipsnio 2 dalį.

Priteisti ieškovui 1 798 650 eurų materialinei ir nematerialinei, kuri patirta dėl profesinės ligos ir kuri yra atlygintina pagal bendrosios teisės visiško žalos atlyginimo principą, pagrįstą žalos atlyginimu vadovaujantis PTN 73 straipsniu, kuris dabar nagrinėjamas Tarnautojų teise, byla F-142/12.

Priteisti ieškovui 145 850 eurų nematerialinei žalai atlyginti, atsiradusiai dėl Komisijos klaidos ieškovo atžvilgiu.

Priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir palūkanas už mokėjimus, kuriuos Tarnautojų teismas laikys teisingais ir tinkamais, skaičiuojant nuo 2004 m. gruodžio mėn., t. y. nuo tada, kai ieškovo patirta žala gali būti apskaičiuota ir atlyginta.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.