Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 8ης Μαΐου 2013 – ΖΖ κ.λπ. κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-41/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: ΖΖ κ.λπ. (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, να ακυρωθούν οι αποφάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα δελτία μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου 2013, περί καθορισμού της ετήσιας αναπροσαρμογής των μισθών μέχρι του ορίου του 1,8 % για το έτος 2013, τα ενημερωτικά σημειώματα που απηύθυνε η καθής-εναγομένη στους προσφεύγοντες-ενάγοντες στις 5 Φεβρουαρίου 2013 και 15 Φεβρουαρίου 2013 και να ακυρωθούν τα μεταγενέστερα δελτία μισθοδοσίας. Αφετέρου, να υποχρεωθεί το κοινοτικό όργανο στην καταβολή αποζημιώσεως για την υλική ζημία και ικανοποιήσεως για την ηθική βλάβη που φέρονται ότι υπέστησαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που περιλαμβάνεται στα δελτία μισθοδοσίας των προσφευγόντων-εναγόντων του Φεβρουαρίου 2013, η οποία καθορίζει την ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών μέχρι του ορίου του 1,8 % για το έτος 2013 και, κατά συνέπεια, να ακυρώσει τις παρεμφερείς αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα μεταγενέστερα δελτία μισθοδοσίας και, καθόσον απαιτείται, να ακυρώσει δύο ενημερωτικά σημειώματα που απηύθυνε η καθής-εναγομένη στους προσφεύγοντες-ενάγοντες στις 5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 15 Φεβρουαρίου 2013·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να καταβάλει σε κάθε προσφεύγοντα-ενάγοντα, ως αποζημίωση για την υλική ζημία που υπέστη (i) το υπόλοιπο του μισθού που αντιστοιχεί στην εφαρμογή της ετήσιας αναπροσαρμογής για το 2013, ήτοι αύξηση 1,8 %, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013· (ii) το υπόλοιπο του μισθού που αντιστοιχεί στις επιπτώσεις της εφαρμογής της ετήσιας αναπροσαρμογής κατά 1,8 % για το 2013 επί του ποσού των μισθών που θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο 2014· (iii) τόκους υπερημερίας επί των οφειλομένων υπολοίπων των μισθών μέχρι πλήρους καταβολής των οφειλομένων ποσών· το δε εφαρμοστέο επιτόκιο για τους τόκους υπερημερίας πρέπει να υπολογιστεί βάσει του επιτοκίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες δραστηριότητες αναχρηματοδοτήσεως, όπως ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, προσαυξημένου κατά τρεις μονάδες και (iv) αποζημίωση λόγω της απώλειας της αγοραστικής δύναμης, το δε σύνολο της υλικής αυτής ζημίας εκτιμάται, προσωρινώς, για κάθε προσφεύγοντα-ενάγοντα, σε 30.000 ευρώ·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να καταβάλει σε κάθε προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 1 000 ευρώ ως ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη·

να καταδικάσει την ΕΤΕπ στα δικαστικά έξοδα.